Theorie en praktijk

Theorie

Autorijschool Ebbers verzorgt elke maandagavond van 19:30 uur tot 20:30 uur theorieles aan huis in een speciaal daarvoor ingericht lokaal met alle benodigdheden. Deze theorieles wordt gegeven op onze locatie: Lidwinaweg 4 te Zenderen.

Hoe zien de theorielessen eruit?
Wij geven tijdens de rijlessen aan wanneer wij denken dat je klaar bent om te starten met de auto theorie. Wij bieden een theoriepakket aan. Dit pakket bevat:

  1. Theorielessen;
  2. Een theorieboek;
  3. Een kaart met online theorie-examens.

Al het lesmateriaal is identiek aan het CBR theorie-examen.

We geven de theorielessen niet volgens een specifieke lesmethode. Wij geven les op maat. Dit bekent dat wij jou ondersteunen op het gebied waar jij moeite mee hebt. Tijdens onze theorielessen maken wij veel oefentoetsen. Deze kijk je zelf na en bij gemaakte fouten geven wij individuele uitleg.

We geven de theorielessen ter ondersteuning van je thuisstudie. Bij onduidelijkheden kun je gebruik maken van de theorielessen voor extra uitleg.

De theorieles start wanneer wij dit aangeven. Dit heeft te maken met de voortgang van je praktijkopleiding. De theorielessen zijn niet verplicht en er geldt een vrije inloop.

Moet je nog wachten op je praktijklessen, maar wil je wel vast starten met je theorie? Dat kan!
Je moet minimaal 16,5 jaar oud zijn om een theorie-examen te mogen afleggen. Het behaalde theorie-examen is 1,5 jaar (18 maanden) geldig.

Praktijk

Er mag worden gestart met praktijklessen als de leerling minimaal 16,5 jaar oud is.

Door een speciaal ontworpen opleidingsprogramma word je bij ons opgeleid tot succesvolle bestuurder. Dit stappenplan sluit naadloos aan bij het CBR praktijkexamen.

Het examen wordt door een examinator van het CBR afgenomen. Bij dit examen moet je je legitimeren en de examinator checkt in zijn systeem of het door jou behaalde theorie-examen nog geldig is. Tijdens het examen beoordeelt de examinator de volgende vaardigheden:

  1. Omgang met het voertuig;
  2. Veiligheid;
  3. Doorstroming;
  4. Sociaal rijgedrag;
  5. Milieubewust rijden.

Tijdens het examen rij je binnen en buiten de bebouwde kom. Bijzondere verrichtingen komen alleen voor in het praktijkexamen als je geen tussentijdsetoets (TTT) hebt gedaan of als je wel een TTT hebt gedaan, maar geen vrijstelling hebt gekregen voor de bijzondere verrichtingen.

Doe je dit allemaal goed? Dan mogen we je de hand schudden. Gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!